Min vännina dricker för mycket

Jag har en väninna som dricker alkohol varje dag. Fler och fler kvinnor anammar det traditionella manliga drickandet, därför är jag orolig att hon ska få problem med alkoholen. Hon är en kvinna i karriären och det är många after worktillställningar där det bjuds på alkohol. Plus att hon gärna tar sig ett glas rött ur en öppen bag in box på kvällen efter jobbet för att varva ner. Ska jag lägga mig i?

Annelie

Svar:

Mitt spontana svar är ja, du ska lägga dig i. Frågan är bara hur. Ett mycket framträdande drag när det gäller alkoholmissbruk och alkoholberoende är förnekandet. Därför är det väldigt svårt att närma sig en medmänniska som dricker för mycket. En anledning till att så många förnekar drickandet är att starka känslor av skam och skuld med alla medel måste hållas borta från medvetandet. Personer som vuxit upp under otrygga förhållanden löper en större risk att utveckla alkoholproblem. Om det dessutom finns en ärftlig belastning ökar risken ytterligare. En stressad situation och ”fel signaler” från omgivningen kan bli den utlösande faktorn. Det verkar onekligen vara så att din väninna stämmer in på det sistnämnda, om hon dessutom har en sårbarhet som stämmer in på de övriga faktorerna är situationen allvarlig.

Alkoholen är en mäktig fiende. Det är inte för inte som det kallas att bli ”kysst av spriten”. Vissa personer reagerar nämligen med ett så stort välbehag på substansen att det ska väldigt mycket till för att avstå. För en del är det allt eller inget som gäller, andra däremot kan faktiskt lära sig att ha en måttlig konsumtion. Alkoholen är en del av vår kultur, den finns överallt och genom våra allt mer kontinentala dryckesvanor har det blivit mer och mer normalt att dricka helg som vardag.

Din väninna har stor tur som har en vän som dig som bryr sig om henne och vill henne väl, som vågar se att hon har ett ohälsosamt förhållande till alkoholen. Som vän kan du knappast ha ett tillrättavisande samtal med din väninna, det kan en chef eller möjligtvis en familjemedlem ha. Hon behöver känna att du är på hennes sida. Du behöver väcka hennes egen oro. Att fördöma och moralisera gör bara att hon förnekar ännu mer. Har ni en öppen relation, kan du vara rak och säga rent ut: ”Jag är orolig för dig.” Du som väninna kan försiktigt säga att du noterat att hennes alkoholkonsumtion stigit och höra lite vad hon tror att det beror på. Svarar hon jakande kan det räcka med att du gör henne uppmärksam på att drickandet kan få allvarliga konsekvenser. Hon riskerar att missköta sitt arbete, hennes hälsa tar skada, hennes relationer blir lidande. Du har mycket att vinna på att agera nu, risken finns annars att hennes missbruk utvecklas till ett beroende.

Det som gör att du tvekar inför att tala med henne är kanske rädslan för att ha fel. Det kan ju bli väldigt pinsamt, du kanske är rädd för hennes reaktioner. Hon kanske skämtar bort eller bagatelliserar det hela, blir ledsen och skyller på yttre omständigheter, skuldbelägger både dig och omgivningen, reagerar med ilska ”hur kan du anklaga mig för något sådant.” Om hon kommer till en punkt där hon erkänner sitt drickande kan du upplysa henne om att det finns flera effektiva behandlingsformer för alkoholmissbruk och alkoholberoende. Det är mycket lättare att bryta ett missbruk än ett beroende och det låter ju som att din väninna i alla fall inte hunnit utveckla ett beroende. För en person som har blivit beroende av alkohol, är det oftast överordnat alla andra behov, många har ”supit bort” karriär, hem, familj och vänner på grund av kärleken till alkoholen och det krävs stora insatser för att bryta mönstret. Det kan vara bra att känna till att arbetsgivaren har ett ansvar för att hjälpa till med rehabilitering. Din väninna kan börja med att ringa alkohollinjen som har telefon 020-84 44 48. Här kan hon få råd och hjälp, det är kostnadsfritt och hon kan vara anonym.