Jag skjuter bara upp saker hela tiden...

Jag har ett stort problem som genomsyrar hela min vardag. Jag skjuter upp saker hela tiden. Just nu läser jag på högskolan och ligger efter i flera arbeten men fortsätter ändå att skjuta upp. Det kan även gälla saker hemma. Startar gärna flera projekt samtidigt men avslutar sällan några. Har hört att det kallas uppskjutarsyndromet?

"Solstrålen"


Svar:

Du är på rätt spår, det finns verkligen något som kallas uppskjutandebeteende, eller prokrastinering, för att välja ett lite krångligare ord. Problemet är vanligt hos studenter som fritt förfogar över och självständigt måste planera sin tid. Det finns lite olika förklaringsmodeller till varför vissa plågas av detta gissel. Oftast finns en ärftlig komponent som gör att man är mer benägen att utveckla vissa karaktärsdrag. I forskningen pratar man om "the big five", karaktärsdrag som verkar finnas jämnt fördelade bland alla människor oavsett kulturell bakgrund. Dessa är: Öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, vänlighet och neuroticism. Dagsformen har viss betydelse och man kan också ha olika grader av dessa personlighetsdrag.

Givetvis är miljön lika viktig som ärftligheten. Personer som råkat ut för olika traumatiska händelser och/eller lever under stark stress längre perioder får svårt med koncentration, uthållighet och minne. Om man lever väldigt nära alla sina känslor och är extremt lyhörd (neuroticism) och dessutom har svårt med planering och självdisciplin (samvetsgrannhet) och kanske är väldigt nyfiken och äventyrslysten (öppenhet) och har en tendens att vilja hjälpa andra före sig själv (vänlighet) samt är extremt sällskapssjuk (extraversion), då tror jag att man är mer sårbar för att utveckla ett uppskjutandebeteende. Åkomman kopplas ibland samman med add (uppmärksamhetsstörning) eller adhd (uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet), två diagnoser som blir allt vanligare, inte bara hos barn, även hos vuxna.

Ligger dina på ett kognitivt plan finns tekniker du kan använda dig av för att träna upp förmågan. Gå in på Wikipedia och sök på prokrastinering. Där finns tips och råd. Ligger problemet mer på ett känslomässigt plan råder jag dig att kontakta en psykolog eller psykoterapeut.

Anna Krantz

 

► FRÅGA PSYKOLOGEN