Hur ska jag våga yttra mig på jobbet?

Vi är en tajt avdelning på jobbet, alla är stressade. Det blir ofta diskussioner som ibland leder till konflikter. Ibland tycker jag det är svårt att stå upp för min åsikt och väljer att vara tyst. Efteråt blir jag arg på mig själv för att jag inte var ärlig och sa vad jag tyckte, då hade jag mått mycket bättre. Hur lär jag mig bli bättre på att stå fast vid min åsikt?

”Lisa”
 

Svar:

Fundera först över om det är just i den här gruppen som du har svårt att göra din röst hörd och stå upp för din åsikt. Om du har problem i många sammanhang kanske du ska försöka ”träna bort” känslor av rädsla och skam som troligtvis hindrar dig från att tala.

Börja i trygga sammanhang. Så fort tillfälle bjuds kan du träna på mer bagatellartade saker som huruvida en film var bra eller inte. Försök lägga märke till vad du per automatik tänker och känner när du gör tvärtemot ditt gamla invanda beteende. Ofta finns djupt liggande fantasier om att något förskräckligt ska hända om vi går emot gällande norm, men tvärtom vinner vi oftast respekt om vi vågar vara öppna, så länge det sker med respekt för motsatta åsikter.

Är det specifikt i arbetsgruppen som du har svårt att uttrycka dig kan det handla om ett klassiskt psykosocialt arbetsmiljöproblem med stress och konflikter. Då måste orsaken ses över. Respekten för arbetskamraterna är viktig. Alla har vi ett eget ansvar, ”vi är varandras arbetsmiljö”.

Men ledarna är oerhört betydelsefulla för hur människorna i en organisation beter sig. Lyckas inte chefen samla gruppen och göra genomlysning kan man ta hjälp utifrån och göra en arbetsplatsanalys där problemområdena ringas in. Ibland är det förvånande lätt göra förbättringar.

När det gäller arbetsklimatet, hur man bemöter varandra, kan det ibland krävas mer genomgripande arbete. Finns infekterade eller cementerade konflikter behöver chefen ta tag i det omedelbart. Görs ingenting löper gruppen risk att få en syndabock som man vill göra sig av med i villfarelsen att det ska lösa alla problem.

Anna Krantz

FRÅGA PSYKOLOGEN