Hjälp, jag är så orolig jämt...

Jag oroar mig jättemycket för det som hände i Japan i våras, särskilt för den radioaktiva strålningen. Även andra naturkatastrofer som inträffar känner jag stor rädsla för. Hur ska jag hantera min oro för sådant som händer runt om i världen?

”Eva”

Svar:

Inom psykoanalysen talar vi om en särskild sorts ångest som kallas för förintelseångest. Det är inte vanlig dödsångest, det obehag eller rädsla var och en kan känna inför döden. Det är inte heller panikångest, som ofta är kopplad till en specifik situation eller kris. Nej, förintelseångest handlar om skräcken för att hela tillvaron ska gå under. En person som ofta känner förintelseångest har sannolikt varit med om någon svår händelse tidigt i livet, en förlust, en traumatisk separation eller liknande. Detta brukar vara en händelse man inte har tydliga minnen av, eftersom man kanske inte hade ett språk vid tillfället eller man har trängt bort den i rent försvarssyfte.

För att förstå din förintelseångest behöver du hjälp med att kartlägga vad som pågår i ditt liv just nu.

Är din tillvaro stadd i förändring, är du nybliven förälder, har du någon nära anhörig som är allvarligt sjuk eller som nyligen gått bort, ska du byta jobb, sker det omorganisationer eller nerdragningar på din arbetsplats? Om det är så, behöver du bearbeta känslor som hänger samman med den nuvarande situationen, då kommer sannolikt din förintelseångest att minska drastiskt.


OM DU INTE KAN hitta någon rimlig förklaring till ångesten i din nuvarande situation eller tidigare liv så föreställer jag mig att du är en känslig och receptiv person med stor empati. I så fall behöver du skydda dig lite. När det gäller att kontrollera naturkatastrofer är din ångest helt meningslös, den fyller ingen som helst funktion. Undvik därför allt för dramatisk nyhetsbevakning. Detta hjälper dig att härbärgera ångesten och kanalisera den energi som finns bunden där till att aktivt engagera dig i omvärlden, till exempel i miljön, ett område där du faktiskt kan påverka.

 Anna Krantz

 

FRÅGA PSYKOLOGEN